CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH CHUNG

Chấp thuận các quy định – chính sách bán hàng

Khi sử dụng Website lagianest.com của Chúng tôi, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các quy định dưới đây cũng như là các chính sách bán hàng được hiển thị trên website. Để biết được các sửa đổi mới nhất,

Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại các chính sách trên website lagianest.com để cập nhật về các sửa đổi mới nhất nhé!

Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung về các chính sách hiển thị trên website lagianest.com tại bất kỳ thời điểm nào.

Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên Website lagianest.com nhằm mục đích cung cấp thông tin về Chúng tôi và các sản phẩm, dịch vụ mà Chúng tôi đang cung cấp. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.  

 Chính sách về bảo mật thông tin

Vui lòng xem chính sách của Chúng tôi về bảo mật thông tin người sử dụng website lagianest.com tại Chính sách về bảo mật thông tin.

 Miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website lagianest.com sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.

 Quyền sở hữu trí tuệ

Website lagianest.com này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Chúng tôi và các nhà cung cấp có liên quan khác.

Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho Chúng tôi và đều phải tuân thủ các điều kiện sau: 

(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại; 

(2) Tất cả các nội dung của này tại website lagianest.com  không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website lagianest.com độc lập khác mà không được sự chấp thuận của chúng tôi.